ReadyPlanet.com
dot dot
การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอเมืองจันทบุรีไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอท่าใหม่ 10 กิโลเมตร

หาดเจ้าหลาว 30 กิโลเมตร

อำเภอขลุง 15 กิโลเมตร

อำเภอแหลมสิงห์ 20 กิโลเมตร

อำเภอโป่งน้ำร้อน 25 กิโลเมตร

อำเภอมะขาม 30 กิโลเมตร

อำเภอสอยดาว 35 กิโลเมตร

อำเภอนายายอาม 40 กิโลเมตร

อำเภอแก่งหางแมว 45 กิโลเมตร

กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ 50 กิโลเมตร

 ที่พักหาดเจ้าหลาว จันทบุรี

เจ้าหลาวซีบีชรีสอร์ท
ที่อยู่ :  เลขที่ 15/5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120
เบอร์โทร :  08-1811-5915 แฟ็กซ์ 039-369-212 Email : chao_lao_seabeach@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.chaolaoseabeach.com